DIANE LE MAELE PDF

Created with students,writers,poets and songwriters in mind,this app is a way of conserving the fading culture of Botswana. Diane and Maele are used in poems, . Diane Le Maele A Setswana. likes. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa. DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa

Author: Zulkinos Kagar
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 15 April 2012
Pages: 45
PDF File Size: 2.96 Mb
ePub File Size: 15.46 Mb
ISBN: 158-7-78672-521-5
Downloads: 84866
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yoll

Ntlhomole mmutlwa ga se nkute lonao – Fa motho a go fa sengwe, ga a re o gogorupe gotlhe.

Diane – Wikipedia

Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona. Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko.

Tsweetswee e roba ditokololo Fa motho a kopa ka lobaka lo lo leele o feletsa a bone se a sekopang. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo ls go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo.

Library Menu

Thupa go fedile ya dikgomo, ga sala ya batho – Bana ba tshwanetse go aga ba kgalemelwa, ba sa lomelediwe. Ka dipuo di sele Add links. dixne

Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana. Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone – Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela.

  KEYENCE AP-C33KP PDF

Ditebogo A dikala di kgaoganye le ditshukudu? Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, riane a tlhajwe ke ditlhong.

Diane le maele a setswana. | Copac

Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna ka tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a laole mogolo.

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. The Voice Newspaper Botswana. Diselammapa ga di ratane.

Merogolwane ya tsatsing e kgonwa ke go ,aele e lebaganye – Batho ba ba nang le diphapang ba tshwanetse go di nnela fatshe, ba di fedisa. Moya-goleele o lefa ka marapo – Motho yo o lwalang ka boleele e a tle e re kgabagare a fole.

Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye. Sa monna ga se tshabelwe, ga twe ke mono wa koto – Motho ga e ke e dixne ditsagagwe di falala a tshabe, ka di a tlhokega, le gone o a be a di bapetse ka bothata.

Celia Magongwa Personal Blog. Mmatlakgomo kodumela, o etse mhata sediba – Maelle a batla selo sa botlhokwa o tshwanetse go nna pelotelele. Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Tlou fa e tlodile noka ke tlotwana – Moeteledipele ga a tshwanela go batla go laola gongwe le gongwe.

  EDISION 1600 CI BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Motho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona. Maropeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Motho ga a tshwanela go boifa go boela ga gabo, kgotsa kwa a kileng a tshela botoka teng.

Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga – Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata. Modimo ga o je nkabo – Modimo ga o latlhe ope.

Noticeboard

Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona. Noga ga e latelelwe mosimeng – Dine ga ke a latelelwa kwa ga gagwe.

Go direla sengwe ka bonako go a senya Leselo nkgokgothe, seupi ke kgomaretse Gantsi go nna le ditshupo tse di tshwarang motho fa a itatola selo sa gagwe Letlametlo ga le ke le ddiane fela, le a bo le utlwile a magolo Duane motho a bua sengwe o a be a utlwile mo go ba bagolo Lore lo ojwa lo sa le metsi ngwana o rutwa molao bonnyeng Mabogo dinku a thebana Batho ba dira tiro botoka fa ba e kopanetse Mafatlha a nku a itsiwe ke moegami Motho o tlhaloganya tiro e a e dirang ka metlha botoka Mafoko a kgotla a mantle otlhe Mafura a ngwana ke go rongwa Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo.

Dilelo tsotlhe di rolelwa kwa kgosing kgotsa kwa moeteledipeleng.